vietnam

結婚ビザ・配偶者ビザ
Đơn xin Visa kết hôn / Visa vợ chồng

Đơn xin Visa kết hôn / Visa vợ chồng Visa kết hôn / Visa vợ chồng là loại tình trạng lưu trú mà "vợ hoặc chồng […]

続きを読む
永住
Xin cấp và nhận quyền cư trú vĩnh viễn (tỉnh Kanagawa)

Xin cấp và nhận quyền cư trú vĩnh viễn (tỉnh Kanagawa) Thường trú(thường gọi là "Giấy phép cư trú vĩnh viễn") […]

続きを読む